Ingmar König

next

previous

meanwhile
meanwhile

'meanwhile' (2016) - 28.06.16 - 28.08.16 Stroom Den Haag (fair)
Photos by Ingmar König and Myung Feyen.
Thanks go to Meinke Ten Have, Jeroen van der Hulst and Stroom Den Haag

In Ondertussen toont Ingmar König een aantal foto's uit zijn meest recente publicatie ‘≤' en een verlichtingsinstallatie. Sommige foto's zijn autonome werken, andere zijn documentair van karakter of zijn registraties van situaties die hij aantrof op locaties in Nederland, Duitsland, Spanje, Portugal en India. Voor deze en andere presentaties zet Ingmar König (kunstmatige) verlichting doelbewust in, om zo de sfeer in de ruimte naar zijn hand te zetten, het kleurenspectrum van het getoonde werk te beïnvloeden en daarmee de perceptie van de kijker. Vaak werkt hij met een combinatie van koude en warme lichtbronnen, zoals terrasverwarmers, flitslampen of LED-strips.

Voor Ondertussen heeft Ingmar König gekozen voor een ‘geïnsinueerde' chaotische verlichting, die doet denken aan situaties buiten West-Europa waar het elektriciteitsnetwerk op bijna geknoopte wijze zijn weg terloops door de straten volgt. In de presentatieruimte is de verstrengeling van kabels overduidelijk zichtbaar. De kluwen aan spots, gloeilampen, LED-strips en TL buizen zorgt voor een ongelijkmatige verlichting in een donkergrijze ruimte. Op deze manier tracht König de fotografische werken ‘los te trekken' van een al te uniforme presentatie op basis van de reguliere TL-verlichting. De foto's zijn geprint op plexiglas en staan onder een hoek gepresenteerd, zodat de bezoeker bij het bekijken ervan indirect ook de verlichting weerspiegeld ziet.